Вітаю Вас, Гість
Головна » 2020 » Лютий » 27 » Рішення Просторівської сільської ради від 20.02.2020 № 52/22 про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності і виконавців робіт із земл
10:48
Рішення Просторівської сільської ради від 20.02.2020 № 52/22 про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності і виконавців робіт із земл

ПРОСТОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 лютого  2020 року

село Просторе                                    № 52/22

 

Про затвердження Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної діяльності

і виконавців робіт із землеустрою  на території

Просторівської сільської ради

 

Керуючись пунктом 1 статті 59, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 127,128 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» для здійснення продажу земельних ділянок комунальної власності, Просторівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою на території Просторівської сільської ради.

2. Затвердити склад комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою в складі 7 осіб.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань АПК.

Сільський голова                                                     Віктор КРАВЧЕНКО.

 

Додаток 1

    до рішення сесії сільської ради

                                                                                                 від 05.02.2020 за №52/22

                                                                                   ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

і виконавців робіт із землеустрою на території Просторівської сільської ради

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензію на виконання робіт з оцінки земель (далі - суб'єкти оціночної діяльності) і виконавців робіт із землеустрою, які отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою (далі - землевпорядні роботи ).

Ця процедура застосовується фахівцем із землеустрою сільської ради, якщо він здійснює конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності або виконавців робіт із землеустрою для продажу земельних ділянок із земель комунальної власності.

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензію на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

претендент - суб'єкт оціночної діяльності або виконавець робіт із землеустрою, який виявив бажання взяти участь в конкурсі та подав на конкурс необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності або виконавець робіт із землеустрою, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і який допущений до участі в конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтверджені документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки або землеустрою;

підтверджуючі документи - документи, що визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювача або фахівців із землеустрою, які безпосередньо будуть виконувати землеоціночні роботи, а також роботи із землеустрою, їх практичний досвід і відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

виконавці робіт із землеустрою - суб'єкти господарювання, що мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до діючого законодавства.

1.1. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою здійснюється конкурсною комісією. Конкурсна комісія утворюється у складі 7 осіб. Конкурсна комісія утворюється з числа представників виконавчого органу Просторівської сільської ради, спеціалістів (землевпорядників)Просторівської сільської ради, депутата Просторівської сільської ради.

1.2. Очолює комісію голова, який в межах наданих повноважень:

- Скликає засідання комісії;

- Головує на засіданнях комісії;

- Дає розпорядження та доручення членам комісії;

- Організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

- Представляє комісію у відносинах з установами.

1.3. Секретар комісії:

- Забезпечує виконання функцій здійснення повноважень конкурсної комісії;

- Забезпечує виконання доручень голови комісії;

- Готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- Оформляє протоколи засідань комісії.

1.4. На період тривалої відсутності голови і (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки і т.д.) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. На період тривалої відпустки інших членів комісії відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців відповідних організацій (підрозділів).

1.5. Функції, покладені на спеціаліста(землевпорядника) сільської ради щодо цього Положення:

- Підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

- Підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також щодо претендентів, які не можуть бути допущені до участі в конкурсі;

- Розгляд поданих претендентами підтверджених документів з метою з'ясування їх повноти та відповідності п. 2.4 цього Положення;

- Повідомлення претендента про недопущення його до участі в конкурсі у зв'язку з порушенням вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

- Підготовка довідки для комісії про кожного претендента.

У довідці про кожного претендента, який бажає взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності або виконавців робіт із землеустрою, зазначається:

- Наявність у претендента ліцензії на проведення землеоціночних робіт або робіт із землеустрою, отриманої відповідно до діючого законодавства;

- Наявність необхідних фахівців, їхня кваліфікація, стаж і досвід роботи по виконанню землеоціночних робіт та робіт із землеустрою;

- Наявність дозволу або відповідних допусків на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі потреби).

1.6. До участі в конкурсі можуть бути допущені:

- Суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт, і суб'єкти господарювання, які мають ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отримані відповідно до чинного законодавства та надали на конкурс необхідну конкурсну документацію.

2. Підготовка до проведення конкурсу.

2.1. З метою опублікування умов конкурсу інформацію про об'єкти оцінки та земельні ділянки за встановленими формами  в комісію надає спеціаліст (землевпорядник)  сільської  ради.

 

2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності або виконавців робіт із землеустрою повинна містити:

- Дату, час і місце проведення конкурсу;

- Завдання на виконання робіт з оцінки або землеустрою;

- Основні характеристики земельної ділянки;

- Термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- Перелік документів, які подаються у складі конкурсної документації на

  розгляд комісії;

- Кваліфікаційні вимоги до учасника конкурсу (вимоги щодо  практичного досвіду в проведенні робіт із землеустрою);

- Останній день подання конкурсної документації;

- Місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.3. Інформація про проведення конкурсу публікується в місцевих засобах масової інформації за 14 днів до оголошення дати проведення конкурсу. Інформація може бути опублікована додатково в інших засобах масової інформації або розміщена в Інтернеті.

2.4. Претенденти подають спеціалісту (землевпоряднику) сільської ради конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться в конверті.

До підтверджуючих документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності або виконавців робіт із землеустрою, відносяться:

- Заява про участь в конкурсі;

- Копія свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (для претендента - фізичної особи) або копія свідоцтва про реєстрацію та копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ (для претендента - юридичної особи);

- Копія ліцензії на проведення землеоціночних робіт або робіт із землеустрою;

- Копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються для виконання робіт з оцінки або землеустрою;

- Копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів (для претендентів - суб'єктів оціночної діяльності);

- Письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду фахівців, які залучаються ним до виконання землеоціночних робіт та робіт із землеустрою, завірена претендентом.

2.5. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також термін виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.6. Конкурсну документацію слід подавати спеціалісту (землевпоряднику) за чотири робочих дні до оголошення дати проведення конкурсу (включно).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про що йому в письмовому вигляді повідомляє секретар комісії до оголошення дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, які не допущені до участі в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

2.7. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

3. Порядок проведення конкурсу.

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців землеоціночних робіт або робіт із землеустрою комісія приймає рішення щодо укладення з ним договору на виконання робіт в разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом. 3.4. цього Положення.

Вартість виконання робіт, запропонована учасником конкурсу, не повинна перевищувати суму, розраховану відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 №1619, та Розмірами оплати земельно -кадастрових робіт і послуг, затвердженими наказом Держкомзему України, Міністерства Фінансів України, Міністерства Економіки України від 15.06.2001 №97 / 298/124.

3.3. На засіданні комісія аналізує підтверджуючі документи претендентів та розглядає довідку про кожного претендента, підготовлену спеціалістом (землевпорядником) сільської ради. Конверти учасників з конкурсною пропозицією розкриваються на засіданні комісії.

 

3.4. Під час визначення переможця конкурсу з відбору виконавців землеоціночних робіт або робіт із землеустрою враховуються:

- Запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт в порівнянні зі звичайною ціною;

- Наявність зауважень з боку відділу Держгеокадастра, зроблених під час державної експертизи виконаних претендентом робіт;

- Дотримання претендентом термінів виконання робіт по оцінці або землеустрою.

3.5. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника - «за» або «проти». Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів «за», присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

За результатами рейтингового голосування, при більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки земельних ділянок виконанні робіт із землеустрою або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків голосування по кожному об'єкту оцінки земельної ділянки.

3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додається до протоколу. Протокол підписують всі присутні на засіданні члени комісії і затверджує Голова комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавчих робіт із землеустрою.

3.7. Комісія щодо кожного об'єкта оцінки земельної ділянки за результатами рейтингового або таємного голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір, в разі не укладення такого договору з переможцем конкурсу у випадку, визначеному пунктом 4.3. цього Положення, або його відмови від виконання робіт за договором.

 

4. Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами.

 

4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь в конкурсі, конкурс вважається не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

4.2. У триденний термін після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

4.3. До проекту договору на проведення оцінки земельної ділянки, укладеного з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу і оцінювачами, письмова згода яких надавалася в конкурсній документації, і які додатково залучаються ним до виконання робіт за договором. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалося в конкурсній документації, договір на проведення оцінки земельної ділянки не укладається.

4.4. Інформація про результати конкурсу публікується в місцевих засобах масової інформації. Інформація може бути опублікована додатково в інших засобах масової інформації.

4.5. У разі необхідності в повторному проведенні землеоціночних робіт або робіт із землеустрою, які вже виконувались із залученням виконавчих робіт із землеустрою, обраного на конкурсних засадах, комісія може прийняти рішення щодо оголошення повторного конкурсу або залучити розробника, який вже здійснював зазначені роботи, і укласти з ними договір.

   Сільський голова                                                  Віктор КРАВЧЕНКО

 

Переглядів: 189 | Додав: Несквик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0