Вітаю Вас, Гість
Головна » 2015 » Липень » 9 » Рішення Лозно-ОЛександрівської селищної ради від 02.07.2015 № 78/4 єдиний податок
16:07
Рішення Лозно-ОЛександрівської селищної ради від 02.07.2015 № 78/4 єдиний податок

Лозно - Олександрівська селищна рада

Білокуракинського району Луганської області

Сімдесят восьма сесія

Шостого скликання

Рішення № 78/4

 

 

2 липня 2015 року                                                                     

смт. Лозно-Олександрівка

 

 

Про встановлення ставок

єдиного податку на 2016 рік

 

 

Відповідно до ст.ст. 7, 10, 12, 291-293 Податкового Кодексу України, Закону України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та керуючись пунктом 24 статті 26,  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”,  Лозно-Олександрівська селищна рада

 

вирішила:

 

1.Встановити  з 01.01.2016 року ставки єдиного податку для суб”єктів підприємницької діяльності за один календарний місяць на території  Лозно-Олександрівської селищної   ради в таких розмірах:

 

-          для платників першої групи – фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та / або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 грн. – в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

 

-          для платників другої групи – фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн. – в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

2.Опублікувати на сайті Білокуракинської РДА .

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

4. Білокуракинському  відділенню Сватівської ОДПІ  вести контроль за сплатою податку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань економіки, бюджету.

 

 

Селищний голова                                                            І.П.Проценко

 

Додаток 1

 до Положення про

справляння єдиного податку

 

СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

На 2016 рік  для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності

На території Лозно-Олександрівської селищної ради

 

 

 

 

  • Перша група- фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу, яких протягом  календарного року не перевищує 150000 грн. 10% мінімальної зарплати встановленої на 01.01.2016 року;
  • Друга група – фізичні особи- підприємці, які здійснюють господарську діяльність  з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або  населенню, виробництва та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності  таких критеріїв 20% мінімальної зарплати встановленої  на 01.01.2016 року;
  • Третя група – фізичні особи – підприємці, які пртягом календарного  року відповідають таким критеріям: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20осіб;
  • Четверта група – юридичні особи –суб’єкти господарювання будь-якої організаційно – правової форми, які протягом  календарного року відповідають  сукупності  таких критеріїв: середньооблікова кількість  працівників не перевищує 50 осіб, обсяг доходу не перевищує 5000000 грн.

 

 

    Для третьої та четвертої груп  відсоткова  ставка  єдиного податку  встановлюється:

  • 2% доходу – у разі  сплати  податку  на додану вартість  згідно Податкового кодексу ;
  • 4% доходу – у разі включення  податку на додану вартість  до складу  єдиного податку.

 

 

 

 

Селищний голова                                                          І.П.Проценко

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Лозно-Олександрівської селищної  ради

«Про встановлення ставок єдиного податку»

 

 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 

Згідно із пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальній громаді Лозно-Олександрівської селищної ради на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів. Верховною радою України прийнято Податковий кодекс України, який визначає новий перелік місцевих податків і зборів та засади їх справляння, а саме: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір.

 

У зв’язку з прийняттям Закону України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» виникла потреба врегулювання питання щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території Лозно-Олександрівської селищної ради  відповідно до діючого законодавства шляхом розробки і прийняття нового регуляторного акту - проекту рішення селищної  ради «Про встановлення єдиного податку».

 

2. Цілі державного регулювання.

 

Основними цілями прийняття регуляторного акту є впорядкування механізму сплати одного з місцевих податків і зборів – єдиного податку відповідно вимогам чинного законодавства

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 

Для досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення було розглянуто наступні альтернативні способи:

 

- збереження чинного регулювання, але при цьому треба враховувати, що залишається неузгодженість з вимогами чинного податкового законодавства;

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 

Механізм дії даного проекту рішення визначено податковим законодавством, ставки єдиного податку встановлюються селищною  радою в межах граничних рівнів, встановлених Законом України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».

 

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

 

- затвердження єдиного податку;

 

- розрахунку очікуваних надходжень до сільського бюджету єдиного податку;

 

- оприлюднення регуляторного акту на сайті Білокуракинської РДА.

 

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямовано на приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до Податкового кодексу України.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Введення розмірів ставок єдиного податку відповідно до ЗУ від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» з урахуванням обсягу річного доходу забезпечить запобіганню ухилення від оподаткування фізичних осіб-підприємців та сприятиме забезпеченню населення якісними товарами, роботами, послугами, збільшенню доходної частини бюджету, у результаті чого підвищиться рівень соціального забезпечення окремих категорій громадян і всієї території селищної ради в цілому.

 

Впровадження вимог проекту рішення не потребує додаткових витрат з селищного бюджету, оскільки здійснюється в межах повноважень органу місцевого самоврядування та відповідно вимогам Податкового кодексу України.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

 

Аналіз вигод та витрат.

 

 

 

Витрати

 

Вигоди

 

Органи місцевого самоврядування

 

 

 

Процедура розробки регуляторного акту

 

 

 

Приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до чинного законодавства.

 

Часові витрати спеціалістів структурних підрозділів виконкому на підготовку документів щодо рішення «Про встановлення єдиного податку»

 

 

 

Фізичні особи - підприємці

 

Витрати, пов’язані з необхідністю дотримання умов застосування спрощеної системи оподаткування та справляння єдиного податку

 

Забезпечення фізичних осіб-підприємців правом обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

 

 

 

Населення

 

Не очікуються.        

 

 

 

Надходження єдиного податку будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення та покращення інфраструктури селища, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

 

 Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

 

Запропонований регуляторний акт вступає в юридичну силу з 01.01.2016 р., як виняток із положень підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України.

 

8.  Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

Показником результативності даного акту є можливість збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок сплати єдиного податку.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись   відстеження результативності акта.

 

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися за наступними показниками:

 

Надання інформації щодо кількості суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний податок  ОДПІ у Білокуракинському  районі.

 

Терміни проведення відстеження результативності акта:

 

- базовий – після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту ;

 

- повторний - через рік після набрання чинності регуляторним актом;

 

- періодичний - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                А.А.Назарова

Переглядів: 91 | Додав: Несквик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0