Вітаю Вас, Гість
Головна » 2015 » Березень » 11 » Рішення Бунчуківської сільської ради від 29.01.2015 № 61/3 про встановлення ставок податку на майно
14:14
Рішення Бунчуківської сільської ради від 29.01.2015 № 61/3 про встановлення ставок податку на майно

                                                                                                                                                                        Додаток 1

                                                                до рішення шістдесят першої сесії Бунчуківської сільської ради

                                                                 шостого скликання №61/3   від 29.01.2015р.

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок справляння  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Бунчуківської сільської ради

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розроблено на підставі Податкового кодексу України. 

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової  нерухомості. 

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 

а) якщо об’єкт житлової  та/або нежитлової  нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 

б) якщо об’єкт житлової та/або  нежитлової  нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової та/або  нежитлової  нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

3. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та/або нежитлової  нерухомості, в тому числі його частка. 

3.2. Не є об’єктом оподаткування: 

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого  самоврядування а також організацій створених ними в установленому порядку що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є не прибутковими (їх спільній власності); 

б) об'єкти житлової та нежитлової  нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки ;

г) житлова нерухомість не придатна для проживання в тому числі у зв”язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

 

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину. 

е) об”єкти нежитлової нерухомості, які використовуються субєктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості. Зокрема виробничі корпуси цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об”єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової  нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється  контролюючим органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надається органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або напідставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової  нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

 

5. ПІЛЬГИ ІЗ СПЛАТИ ПОДАТКУ.

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової  нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на  60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 

 

5.2.Бунчуківська сільська рада встановлює   пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних  осіб або релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 

Пільги з податку, що сплачується на території ради з об”єктів  житлової нерухомості для фізичних осіб надаються згідно пункту 5.1 цього Положення.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об”єктів  житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на

- об”єкт / об”єкти  оподаткування якщо площа такого/таких об”єкта / об”єктів перевищує п”ятикратний розмір неоподаткованої площі затвердженої рішенням ради;

- об”єкти оподаткування що використовуються їх власниками з метою одержання доходів ( здаються в оренду, лізінг, позичку, використовуються в підприємницькій діяльності)

 Пільги з податку що сплачуються на відповідній території з об”єктів не житлової нерухомості встановити в залежності від майна, а саме :

- господарські ( присадибні) будівлі- допоміжні ( нежитлові) приміщення до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, транформаторні підстанції тощо.

Орган місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого і другого цього підпункту. 

6. СТАВКА ПОДАТКУ.

6.1. Ставки податку для об”єктів житлової та/або нежитлової нерухомості що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються за рішенням Курячівської сільської ради в залежності від місця розташування ( зональності) та типів таких об”єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах: 

- 0,5 відсотків мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв.м бази оподаткування для об”єктів житлової та нежитлової нерухомості

 6.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах: 

- 0,5 відсотків мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв.м бази оподаткування для об”єктів житлової та нежитлової нерухомості.

 7. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ.

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості  які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника  такої нерухомості  у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 цього положення,  та  відповідної ставки податку; 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б"  підпункту 5.1. пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку; 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту "в" підпункту 5.1. пункту 5  цього положення, та відповідної ставки податку; 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

д) обчислення сум податку з об”єкта/об”єктів нежитлової нерухомості які перебувають у власності фізичних осіб здійснюються контролюючим органом за місцем податкової адреси ( місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об”єктів нежитлової нерухомості та пільги органів місцевого самоврядування з неоподаткованої площі таких об”єктів( господарські ( присадибні ) будівлі ) та відповідної ставки податку. 

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.   

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: 

об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; 

розміру житлової та/або нежитлової  нерухомості . що перебувають у власності платника податку; 

права на користування пільгою із сплати податку; 

розміру ставки податку; 

нарахованої суми податку. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення(рішення) вважається скасованим ( відкликаним)

8.4. Органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органам, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб зобов”язані  щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати  контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому  органу за місцезнаходженням об'єкта/об”єктів  оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або не житлової нерухомості декларація юридичною особою платником подається протягом 30 календарних днів  з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий обєкт.

9. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПОДАТКУ В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 

10. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об”єктів  оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів. 

11. СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

12. К О Н Т Р О Л Ь. 

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору здійснює Білокуракинске  відділення Сватівської  ОДПІ  в Луганській  області. 

Переглядів: 68 | Додав: Несквик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0