Вітаю Вас, Гість
Головна » 2014 » Вересень » 29 » Регламент Центру надання адміністративних послуг
16:07
Регламент Центру надання адміністративних послуг

 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта –

розпорядження голови Білокуракинської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг  Білокуракинської  районної державної адміністрації»

 

            Білокуракинська районна державна адміністрація відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Білокуракинської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг  Білокуракинської  районної державної адміністрації».

 

            Проект розпорядження розроблено з метою встановлення порядку діяльності Центру надання адміністративних послуг, подолання адміністративних бар’єрів, спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.

           

            Проект розпорядження розроблено відповідно до  статтей 6, 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

 

Проект розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Білокуракинської районної ради в мережі Інтернет за адресою: http://blkrairada.at.ua.

 

Термін, протягом якого розробник проекту регуляторного акта (Білокуракинська районна державна адміністрація) приймає зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань складає один місяць починаючи з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу. 

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта необхідно надсилати у письмовому вигляді протягом місяця на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11, електронна адреса: inform@dkrp.gov.ua, та на адресу  Білокуракинської районної державної адміністрації: 92200, Луганська область, смт. Білокуракине, пл. Горького, 6, електронна адреса: brda17lk@ukrpost.ua.

 

           

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                         С.М. Малик

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

БІЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

 

« __  »    ______       ______                 смт. Білокуракине                                              №______

 

 

 

Про затвердження

Регламенту Центру надання

адміністративних послуг

Білокуракинської районної

державної адміністрації

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

 

  1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг  Білокуракинської районної державної адміністрації, що додається.

 

2.Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Лапту В.М.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                  С.М. Малик

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

       Розпорядження голови

       Білокуракинської районної

державної адміністрації

_____________№ _____

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг

Білокуракинської районної державної адміністрації

I. Загальна частина

1. Регламент Центру  встановлює порядок організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Білокуракинської районної державної адміністрації (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру  та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Основними принципами роботи Центру є:

верховенство права;

стабільність;

рівність перед законом;

відкритість та прозорість;

оперативність та своєчасність;

доступність інформації про надання адміністративних послуг;

захищеність персональних даних;

раціональна мінімізація кількості документів та про­цедурних дій, що вимагаються для отримання адміністра­тивних послуг;

неупередженість та справедливість;

доступність та зручність для суб’єктів звернення.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Луганської обласної державної адміністрації та голови Білокуракинської районної державної адміністрації,  положенням про Центр, регламентом Центру.

4. Графік роботи Центру затверджується головою районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України «Про адмі­ністративні послуги».

 

II. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

5. Центр розміщується в центральній частині смт.Білокуракине в зручному для суб'єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

Адреса Центру: вул.Чапаєва, 63а, смт.Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська область, 92200.

На вході до приміщення розміщується інфор­маційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачається міс­це для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та за­криту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консульту­вання, інформування та обслуговування суб’єктів звернен­ня працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає: сектор прийому, сектор інформування, сектор очікування, сектор обслуговування.

Закрита частина призначена виключно для опрацюван­ня документів, пошти, надання консультацій з використан­ням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

      7. Сектор прийому облаштовується при вході до примі­щення Центру. У ньому здійснюється загальне інформуван­ня та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою озна­йомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами на­дання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміні­стративних послуг.

9. Сектор очікування розміщується в просторому при­міщенні та облашто­вується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

      10. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кож­не робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністрато­ра Центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування становить 69,55 кв. метрів.

12. На інформаційних стендах розміщується інформація про:

найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електро­нної пошти;

графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністратив­них послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звер­нення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністратив­них послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

положення про Центр;

регламент Центру.

            13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, повинен розміщуватись у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці (сектор очікування та на веб – сторінці Центру).

      14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністра­тивних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями за­безпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформацій­них листів на стендах, інших необхідних матеріалів, над­рукованих шрифтом Брайля.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися ад­міністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

III. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

17. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

18. Білокуракинська районна державна адміністрація може вносити суб’єктові надання адміністративної по­слуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до за­тверджених інформаційних та технологічних карток адмі­ністративних послуг (у тому числі для документів дозвіль­ного характеру у сфері господарської діяльності).

19. У разі внесення змін до законодавства щодо надан­ня адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Білокуракинську районну державну адміністрацію, а також адміністратора Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до ін­формаційних та/або технологічних карток згідно із зако­нодавством.

 

IV. Робота інформаційного підрозділу центру

 

20. Для консультування суб'єктів звернення із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб'єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ Центру також:

інформує за усним клопотанням суб'єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб'єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб'єктам звернення до прийому їх адміністратором.

При відсутності інформаційного підрозділу всі вище перераховані функції виконують адміністратори Центру.

21. Білокуракинська районна державна адміністрація, як орган, що утворив Центр, створює та забезпечує ро­боту веб-сайту Центру на своєму офіційному веб-сайті, де розміщується інформація щодо діяльності Центру.

            22. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною. Інформація, подана на веб-сторінку, має бути зручною для пошуку та копіювання.

23. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (те­лефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забез­печується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V. Керування чергою в Центрі

 

24. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб'єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

25. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на  визначену дату  та час.  Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені адміністратором Центру години.

26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб'єктів звернення.

 

VI. Прийняття заяви та інших документів у центрі

           

            27. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної по­слуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення до­кументів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

            28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

29. Суб'єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

30. У разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб'єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

31. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхід­ного пакета документів інформаційній картці адміністра­тивної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необ­хідну допомогу в їх усуненні.

32. Заява, що подається для отримання адміністратив­ної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

33. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлен­ням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи в паперовій формі.

34. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про ре­зультат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета докумен­тів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета до­кументів.

35. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу ре­єстрації. Після вне­сення даних справі присвоюється номер, за яким здійсню­ється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

36. У разі, коли  вхідний пакет документів  отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб'єктові звернення опис вхідного пакета документів  електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку.

37. Після реєстрації вхідного пакета документів адміні­стратор Центру формує справу та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

38. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідов­ність дій (етапів), необхідних для надання адміністратив­ної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністратив­них послуг.

 

 

VII. Опрацювання справи (вхідного пакета документів) 

39. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб'єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб'єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

40. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня), шляхом до­ставки працівником Центру, надсилання відсканованих до­кументів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

41. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

            42. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

43. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотри­манні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

            надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної по­шти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

            У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

VIII. Передача вихідного пакета документів суб'єктові звернення

44. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи. 

45. Адміністратор Центру невідкладно, у день надходження вихідного пакета документів, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб'єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру.

46. Вихідний пакет документів передається суб'єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках,  передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб'єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.  

            47. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації, вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

48. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі, негайно формує вихідний пакет документів  та передає його суб'єктові звернення.

49. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах  повноважень  адміністратори і керівник Центру.

50. Інформація про кожну надану адміністративну по­слугу та справу у паперовій формі, зокрема заява суб’єкта звер­нення, відомості про результат надання адміністративної послуги, опис вхідного пакету документів справи, лист про проходження справи, зберіга­ється у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги. 

51. З метою проведення щорічного аналізу та вжиття відповідних заходів, у Центрі забезпечується облаштування скриньки для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

 

IХ. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

 

52. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через Центр результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу.

53. Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

54. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

55. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у Центр для доведення до відома скаржника.

56. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через Центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до Центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати Центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

 

 

 

VIII. Оскарження дій або бездіяльності працівників Центру

 

57. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність працівників Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

58. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність працівників Центру є керівник Центру. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника Центру є голова райдержадміністрації.

59. Керівник Центру розглядає скаргу протягом п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник Центру має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

60. Керівник Центру вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників Центру.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                            В.М.Дегтярьова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту  розпорядження Білокуракинської  районної державної адміністрації  «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг  Білокуракинської  районної державної адміністрації»

 

  1. Проблема, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та фізичні особи вимушені звертатись до адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Непоодинокими є випадки затягування розгляду заяв/звернень, що уповільнює розвиток підприємництва, негативно впливає на авторитет владних структур.

Організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  враховуючи Примірний регламент центру надання адміністративних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів Україні від 1 серпня 2013 року №588 та з метою встановлення порядку діяльності Центру надання адміністративних послуг, подолання адміністративних бар’єрів, спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання розроблено проект розпорядження голови Білокуракинської  районної державної адміністрації  «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Білокуракинської  районної державної адміністрації».

В даному регуляторному акті відображено порядок взаємодії адміністратора Центру  надання адміністративних послуг, суб’єктів надання адміністративних послуг та отримувачів адміністративних послуг - громадян та суб’єктів господарювання.

            2. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття Білокуракинською райдержадміністрацією розпорядження голови «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Білокуракинської районної державної адміністрації» чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг, задіяних у забезпеченні організації надання переліку надання переліку адміністративних послуг у Центрі, а саме:

-забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;

  • забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;
  • надасть можливість отримувати консультації у приміщенні ЦНАП;
  • мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
  • запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перша альтернатива.

   Збереження існуючого стану:суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг:процедура непрозора,відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає вимогам Закону України  «Про адміністративні послуги». Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Друга альтернатива.

Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо в Центр, створення якого передбачає чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру: адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових осіб, задіяних у забезпеченні надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій,що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

-   рівність перед законом;

-   доступність інформації про надання адміністративних послуг;

-   неупередженість та справедливість;

-   доступність та зручність для суб’єктів звернень:

-   відкритість та прозорість;

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акту.

4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Білокуракинської районної державної адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Білокуракиинського району.

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

            Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

            Існують ризики впливу зовнішніх чинників на дію даного акта, наприклад: зміни діючого законодавства, соціально-політичні впливи та таке інше. Усе це може привести до недоцільності подальшого застосування прийнятого регуляторного акта, або зміни його суті чи окремих положень.

На дію цього регуляторного акту можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг. Проект розпорядження негативних чинників не має. Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акту.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

            6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Створення умов для діяльності  у Білокуракинському районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті забезпечить досягнення наступних результатів:

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

 

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-  мінімізація черг суб’єктів звернення в органах суб’єктів надання адміністративних послуг;

- вивільнення (збільшення) часу в органах суб’єктів надання адміністративних послуг для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, суб’єктів надання адміністративних послуг та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Громадяни

 

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими актами

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАПу);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Суб’єкти господарюван-ня

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими актами

- доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

-  можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

7. Термін дії акта

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Білокуракинської райдержадміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

            8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

- розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта,

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг. Заходи відстеження здійснюватимуться відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

Адміністратор районної

державної адміністрації                                                                                            І.О. Степаненко

 

 

 

 

Переглядів: 200 | Додав: Несквик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar