Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Серпень » 20 » Проект рішення Мирненської сільської ради "Про встановлення нових тарифів на водопостачання для населення
20:38
Проект рішення Мирненської сільської ради "Про встановлення нових тарифів на водопостачання для населення

 

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛОКУРАКИНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 
_________________ СЕСІЇ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 
  __________2017 року                        с. Мирне                                             № ____

 

 

«Про встановлення нових тарифів на

водопостачання для населення »

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із змінами та доповненнями, з метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами розрахунків, щодо забезпечення належного надання населенню послуг з   водопостачання Веселівська  сільська рада виносить на розгляд проект рішення «Про затвердження нових тарифів на водопостачання для населення  » керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мирненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Розробити аналіз регуляторного впливу та звіт про відстеження результативності регуляторного акту проекту рішення «Про встановлення нових тарифів на водопостачання для населення » згідно додатків 1.
 2. Поштова адреса розробника проекту: 92212, Луганська область, Білокуракинський район, с.Мирне, вул. Центральна, буд. 32; тел. 9-92-46.
 3. Спосіб оприлюднення регуляторного акту та налізу регуляторного впливу та звітом відстеження результативності буде оприлюднений на офіційному сайті Білокуракинської районної ради. Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення, аналізу його регуляторного впливу та звіту відстеження результативності.
 4. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 92212, Луганська область, Білокуракинський район, с.Мирне, вул. Центральна, буд. 32; тел. 9-92-46

 

Сільський голова: В.О.Бабіч

 

                                                       Затверджено додаток № 1

рішенням № _____сесії сьомого скликання

від «____» ________________ 2017 року

 

 

Згідно Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27. 06. 2008 року № 190, БДН В.2.2-1-95, БНіП 2.04.02-84, Постанови КМУ № 630, від 21 липня 2005 року, з метою приведення оплати послуг населенням за водопостачання у відповідність з економічно обґрунтованими витратами, в умовах різкого зростання цін на енергоносії та   заробітну плату  щоб спонукати населення до встановлення засобів обліку води  КП «Червоноармійський СКГ»   просить затвердити для споживачів приватного сектору тариф, який включає:

 1. Норма використання води на 1 людину 3,0 куб.м./місяць (100 л/добу)
 2. Норми відпуску води для ведення підсобного господарства:
 1.   Утримання худоби (літрів на 1 добу на 1 голову):
 • Корова – 60
 • Молодняк ВРХ – 20
 • Кінь – 60
 • Свиня доросла – 10
 • Коза - 10
 1. Поливання (літрів на м2 на добу) : присадибні ділянки – 5.
 •  

Згідно БНіПу 02.04.2002-84 при відсутності даних про площі питоме середньодобове використання води на полив на одного жителя належить приймати на 90-110 л/добу (в середньому – 100)

Без урахування худоби і поливу присадибної ділянки  – 3,0 м3 х 20,00 грн. = 60,00 грн/особу в місяць.

 

 

 

Сільський голова:   В.О.Бабіч

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Проект рішення сесії Мирненської сільської ради Білокуракинського  району Луганської області «Про встановлення нових тарифів на водопостачання для населення  ».

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання з боку Мирненської сільської ради Білокуракинського  району Луганської області полягає у недостатності коштів, які отримує КП «Червоноармійський СКГ»  від споживачів, що користуються послугами з водопостачання, а саме отримані кошти не забезпечують відшкодування фактичних витрат на надання цих послуг.

Існуючий тариф на даний час не забезпечує повного відшкодування вартості виробництва послуг і відшкодовує лише 50% необхідних витрат з водопостачання. Фінансовий стан підприємства не дає можливості виконувати необхідні планово-попереджувальні та профілактичні ремонтні роботи, немає можливості замінити застаріле, неефективне обладнання на більш економічне, таке, що зменшить енергоємність виробництва.

Про те самим головним є те, що всі ці фактори ставлять під загрозу якість питної води та екологічну безпеку довкілля, так як об’єкти водопостачання є об’єктами стратегічної важливості.

Основні причини збитковості підприємства:

· чинне регулювання органів місцевого самоврядування суперечить вимогам Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875-IV, ст.. 31 п. 3 в якій визначено, що органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; п. 4,5,6 ст. 31 цього Закону не допускають затвердження цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат без відповідного відшкодування з бюджету;

· витрати на послуги водопостачання зросли через інфляційні процеси в державі: за період, що минув значно подорожчали паливно-мастильні матеріали, збільшилася вартість електроенергії, зріс розмір мінімальної заробітної плати, зросли ставки податків та зборів та ін..;

· фінансовий стан підприємства ускладнює велика дебіторська заборгованість.

Всі ці фактори вплинули на необхідність негайно розпочати процес поетапного доведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.

Враховуючи вищевикладене  сільська рада пропонує наступну зміну тарифів:

ПРОПОНОВАНІ ТАРИФИ:

Водопостачання в місяць на одну людину – 3 м3.

Тарифи на послуги формуються згідно вимог «Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою Кабінету

Дана проблема призводить до заборгованості підприємства по розрахункам з робітниками по заробітній платі, заборгованості по податкам та зборам до бюджету, заборгованості за енергоносії, скорочення чисельності працюючих, що ставить під загрозу надання послуг з водопостачання споживачам села Мирне.

 1. Цілі державного регулювання.

Метою регуляторного акту є:

· надання життєво-необхідних якісних послуг з водопостачання населенню ;

· беззбиткова діяльність КП «Червоноармійський СКГ» відповідно до вимог Господарського кодексу України та ст.. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875-IV.

Реалізація мети передбачає установлене економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Негативною оцінкою впливу зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акту є можливе зниження рівня платіжної спроможності певної категорії населення, для яких підвищення тарифу суттєво вплине на сімейний бюджет. З іншого боку збільшиться категорія населення, що зможе отримати субсидію на житлово-комунальні послуги, а на споживачів, що вже користується субсидією, дана проблема не справлятиме негативний вплив.

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать роз’яснення проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

регулювання побудовано відповідно до принципів регуляторної політики;

розрахунок тарифів проводиться відповідно до «Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 959 зі змінами.

 1. Обґрунтування можливості досягне визначення цілей у разі прийняття регуляторного акту. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як негативний так і позитивний характер.

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, матеріалів, реагентів, інших статей собівартості надання послуг, та зміна законодавства в галузі житлово-комунального господарства.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Можливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів для І, ІІ та ІІІ груп споживачів дозволить підприємству надавати споживачам якісні послуги у повному обсязі, знизити рівень збитковості підприємства, утримувати основні засоби у належному стані, своєчасно сплачувати податки та збори, заробітну плату працівникам, розраховуватися за енергоносії, теплопостачання та ін..

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта визначається наданням висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з водопостачання та водовідведення Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами.

 1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту – необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та у інших необхідних випадках.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акту та заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Для відстеження регуляторного акту використовуються статистичні показники:

показники прибутковості та збитковості підприємства.

Строк дії регуляторного акту може бути обмежений при різкому підвищенні вартості електроенергії, матеріалів, мінімальної заробітної плати, податків та інших чинників, які приведуть до підвищення собівартості послуг.

Очікуються такі показники результативності: складання анкет, проведення анкетування фізичних осіб, представник в бюджетних установ суб’єктів підприємницької діяльності; підведення підсумків анкетування; аналіз результатів анкетування.

Базове відстеження результативності регуляторного акту – до набрання актом чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту – буде проведено через рік після набрання чинності регуляторного акту.

Група осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, складатиметься з фізичних осіб, представник в бюджетних установ суб’єктів підприємницької діяльності.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення сесії  Мирненської сільської ради Білокуракинського району Луганської області «Про встановлення тарифів на надання  послуг по водопостачанню населенню »

 

 

 

Переглядів: 55 | Додав: Несквик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0