Вітаю Вас, Гість
Головна » 2014 » Вересень » 29 » Положення про Центр надання адміністративних послуг
16:05
Положення про Центр надання адміністративних послуг

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта –

розпорядження голови Білокуракинської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг  Білокуракинської  районної державної адміністрації»

 

            Білокуракинська районна державна адміністрація відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Білокуракинської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг  Білокуракинської  районної державної адміністрації».

            Проект розпорядження розроблено з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

                        Проект розпорядження розроблено відповідно до  статтей 6, 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України "Про адміністративні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

Проект розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Білокуракинської районної ради в мережі Інтернет за адресою: http://blkrairada.at.ua.

 

Термін, протягом якого розробник проекту регуляторного акта (Білокуракинська районна державна адміністрація) приймає зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань складає один місяць починаючи з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу. 

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта необхідно надсилати у письмовому вигляді протягом місяця на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11, електронна адреса: inform@dkrp.gov.ua, та на адресу  Білокуракинської районної державної адміністрації: 92200, Луганська область, смт. Білокуракине, пл. Горького, 6, електронна адреса: brda17lk@ukrpost.ua

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                         С.М. Малик

 

 

 

 

 

 

 

БІЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

« __  »    ______       ____                     смт. Білокуракине                                              №______

 

Про затвердження Положення

про Центр надання

адміністративних послуг

Білокуракинської районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

 

  1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг  Білокуракинської районної державної адміністрації, що додається.

 

  1. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Лапту В.М.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                   С.М. Малик

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Білокуракинської районної

державної адміністрації

_____________№ _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Білокуракинської районної державної адміністрації

            1. Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської районної державної адміністрації (далі - Центр) - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

            2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Білокуракинської районної державної адміністрації.

 

            3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Луганської обласної державної адміністрації та голови Білокуракинської районної державної адміністрації, регламентом Центру  та цим Положенням.

 

            4. Основними завданнями Центру є:

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

            5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

              Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Білокуракинської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

            6. У Центрі за розпорядженням голови Білокуракинської  районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

 

            7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

            8. Складовою частиною центру, є Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Білокуракинської районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг.

 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Білокуракинської районної  державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Білокуракинської районної  державної адміністрації.

 

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

12.Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

13. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

інформувати керівника Центру суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі райдержадміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

 

15. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

            здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

            організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

            координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

            організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

            сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

            розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

            може здійснювати функції адміністратора;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

17. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі:

понеділок, середа з 900год. до 1600год.   

вівторок, четвер, з 900год. до 2000год.     

п’ятниця з 900год. до 1600год.                  

субота з 900год. до 1600год.                      

без перерви на обід

вихідний день – неділя

При необхідності за розпорядженням голови Білокуракинської районної державної адміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                            В.М.Дегтярьова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту  розпорядження Білокуракинської  районної державної адміністрації  «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг  Білокуракинської  районної державної адміністрації»

 

            1. Проблема, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

Проект регуляторного акту розроблено на виконання частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», на виконання розпорядження голови райдержадміністрації  від 04 жовтня 2013 року №209 «Про створення Центру надання адміністративних послуг Білокуракинської районної державної адміністрації»,   та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

            2. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1) організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Перша альтернатива.

Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  «Про адміністративні послуги».

            Друга альтернатива.

            Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської районної державної адміністрації, що передбачає адміністратора, у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

            Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
- рівності перед законом; 
- доступності інформації про надання адміністративних послуг;
- неупередженості та справедливості;
- доступності та зручності для суб’єктів звернень;
- відкритості та прозорості;
- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

            На підставі вищевикладеного, можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської районної державної адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Білокуракиинського району.

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

            Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акту можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг. Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акту.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

            6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

Надання адміністра­тивних послуг через центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимо­гами Закону

 

 

 

 

 

Громадяни

 

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

Суб’єкти господар­ської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг

 

            7. Термін дії акта

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської райдержадміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

            8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

- розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта,

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг. Заходи відстеження здійснюватимуться відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

Адміністратор районної

державної адміністрації                                                                                            І.О. Степаненко

 

 

Переглядів: 77 | Додав: Несквик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar